NATUURLEXICON


Kwelderzegge

Carex extensa  


De Kwelderzegge Carex extensa is een soort die bij ons voorkomt in het kustgebied.

Ze is goed bestand tegen zout en komt dan ook voor in zilte grazige vegetaties, hoger gelegen delen van schorren, strandvlakten en zilte poldergraslanden, die door duinen van de zee zijn afgescheiden.

Deze plant kan ook opduiken op opgespoten industrieterreinen.

De plant bloeit in juni en juli.  


Home