NATUURLEXICON


Lactarius utilis   


De zwam Lactarius utilis komt voor in naaldbossen en gemengde bossen op een kalkarme en voedselarme zand- of leembodem.

Het is mogelijks een mycorrhizavormende soort bij naaldbomen en struiken.

Home