NATUURLEXICON


Laelius femoralis


De spektorplatkopwesp Laelius femoralis is een slanke wesp met een lange, dikke beharing. De poten en de antennes zijn gedeeltelijk donkerrood. De wesp meet 2,5 tot 3,5 mm.

Deze wesp komt van eind juli tot begin september voor.

Deze zeldzame wesp parasiteert op de larven van de spektor Megatoma undata. De behaarde larven van deze kever leven vooral van dode insecten in nestgangen.   

Het is een actieve jager die de prooi (gastheer) met een steek in het zenuwstelsel immobiliseert en de larve versleept naar een nestgang, waarna er een of meerdere eitjes op de prooi worden gelegd.

Home