NATUURLEXICON


Langpootbodemzakspin

Scotina gracilipes   


De Langpootbodemzakspin Scotina gracilipes is een spin van droge heidevegetaties met veel open plekken naakt zand, of bedekt met korstmossen.


Home