NATUURLEXICON


Bonte Hommelroofvlieg

Laphria gibbosa


De Bonte Hommelroofvlieg Laphria gibbosa meet 15 tot 28 mm. Segmenten 1 tot 3 van het achterlijf zijn afstaand zwart behaard. Segmenten 4 tot 6 zijn aanliggend geel of wit behaard.  

Deze zeer zeldzame vlieg komt van eind mei tot eind augustus in Vlaanderen voor in zonbeschenen, warme bosranden bij open vlaktes. De soort komt niet voor in Nederland.


Home