NATUURLEXICON


Lariksdwergspanner

Eupithecia lariciata


De Lariksdwergspanner Eupithecia lariciata is een vlinder die behoort tot de spanners. Het is een vrij zeldzame soort van naaldbossen.

De waardplanten voor de rupsen zijn Europese Lork Larix decidua en soms Jeneverbes Juniperus communis.

Home