NATUURLEXICON


Larixridderzwam

Tricholoma psammopus   


De Larixridderzwam Tricholoma psammopus vormt mycorrhiza bij Europese Lork Larix decidua, maar ook bij dennen.

Hij komt voor in aangeplante naaldbossen op een kalkhoudende, zandige bodem.

Home