NATUURLEXICON


Late Wespblaaskop

Leopoldius signatus


De Late Wespblaaskop Leopoldius signatus is een parasitaire vlieg die voorkomt in bosranden, heggen, tuinen, parken, graslanden en heidegebieden.

De gele achterlijfsbanden zijn meestal aan de voorkant ingesneden.

Deze vlieg is vaak nabij bloeiende Klimop Hedera helix te vinden.   

Home