NATUURLEXICON


Lathyruswikke

Vicia lathyroides   


De Lathyruswikke Vicia lathyroides is een zeldzame plant die een voorkeur heeft voor droge, voedselarme en meestal kalkarme zandgrond. We vinden deze plant dan ook vooral in duinen op kalkrijke, zonnige hellingen of droge duinvalleien niet ver achter de zeereep, ook in kalkarme weidegronden van binnenduinen.

In het binnenland zullen we de plant vooral vinden in zandafgravingen, op zandduintjes, op steile zandige kanten van dijken en soms ook op kerkhoven.

De Lathyruswikke bloeit van april tot juni met paarsblauwe vlinderbloemen die in trossen staan. De bladeren zijn veervormig even samengesteld. De plant vormt onvertakte ranken.

De zaadjes in de peulvruchten zijn wrattig.


Home