NATUURLEXICON


Leptospirose


Leptospirose (o.m. gekend als Ziekte van Weil of Melkerskoorts) is een ziekte die veroorzaakt wordt door bacteriën van de leptospiren-groep. Het is een verzamelnaam voor meerdere ziektebeelden. Er zijn verschillende typen van de bacterie Leptospire die ieder voor zich een bepaalde ziekte veroorzaken, ieder met hun eigen gastheer.

Vooral de Bruine Rat Rattus norvegicus kan de ziekte van Weil veroorzaken bij de mens. Runderen kunnen melkerskoorts bij de mens veroorzaken.

Deze bacterie, die geen ziekteverschijnselen bij de gastheren veroorzaakt, wordt uitgescheiden via de urine. Zo kan de bacterie binnen enkele weken tot enkele jaren met de urine worden uitgescheiden en de omgeving besmetten. De leptospiren kunnen het lichaam binnenkomen via sneetjes in de huid en schaafplekken en via de slijmvliezen van de ogen, neus en mond.

Mensen raken vaak besmet door de opspattende urine van runderen in een melkstal (melkerskoorts).

Er kan ook besmetting optreden door in contact te komen met vochtige planten, modder of door te zwemmen in wateren waarin ratten leven. In deze wateren vindt vaak besmetting plaats, als de omstandigheden van de bacterie gunstig zijn, namelijk lauw en weinig stromend water. Niet alleen mensen, maar ook honden kunnen besmet raken door het zwemmen in open lucht, door het likken aan elkaars genitaliën of door het oplikken van urine.

De incubatietijd is ongeveer 1 tot 3 weken. De symptomen zijn meestal griepachtige verschijnselen, zoals koorts, spierpijn, hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht, misselijkheid en braken. In ernstige gevallen kan de ziekte leiden tot verstoringen in de functies van de levers de nieren, acute hartproblemen of er treedt hersenvliesontsteking op.

De infectie melkerskoorts verloopt minder ernstig dan een besmetting met een andere leptospire.

De ziekte van Weil (veroorzaakt door ratten en muizen) geeft ernstige ziekteverschijnselen en tot 20% van de gevallen heeft deze ziekte een dodelijke afloop als de behandeling niet tijdig wordt gestart.

Deze infectie wordt behandeld met antibiotica.

Ter preventie van deze ziekte kan men beter het contact met ratten vermijden, niet zwemmen in lauw, stilstaand water, het contact met urine van runderen vermijden en geen rauwe melk consumeren.


Home