NATUURLEXICON


Levendbarende Moerasslak

Viviparus viviparus


De Levendbarende Moerasslak Viviparus viviparus is de grootste zoetwaterslak. Het is een zoetwateralikruik die herkenbaar is aan de 3 donkere banden op het groenachtig bruine huisje.  Het huisje bereikt een hoogte van 40 mm.

Deze soort komt voor in zoet water van sloten en vijvers met een rijke begroeiing.


Home