NATUURLEXICON


Levermostrechtertje

Loreleia marchantiae


Het Levermostrechtertje Loreleia marchantiae is een zwammetje dat groeit op Parapluutjesmos Marchantia polymorpha.

Het is een zeer zeldzaam zwammetje.  


Home