NATUURLEXICON


Lichtgrijze Uil

Lithophane ornitopus


De Lichtgrijze Uil Lithophane ornitopus is een zeldzame nachtvlinder die lokaal voorkomt in de Kempen in loofbossen en parken. De volwassen vlinder wordt van eind augustus tot begin november en na de overwintering van eind februari tot half mei gezien. De vlinder is vanaf de schemering actief.

De soort overwintert als vlinder, verborgen achter losse boomschors of op een andere beschutte plaats. De paring vindt in het voorjaar plaats.

De rupsen komen voor van april tot juni. De rups maakt een stevige cocon in de grond, waarin ongeveer een maand later de verpopping plaatsvindt. De waardplanten voor de rups zijn diverse loofbomen, met een voorkeur voor Eik-soorten Quercus species.


Home