NATUURLEXICON


Lichtgroene Schotelkorst

Lecanora expallens


De Lichtgroene Schotelkorst Lecanora expallens is een schors- of houtbewonend korstmos met een lichtgroene thallus. Dit korstmos komt onder meer voor op Eik-soorten Quercus species.

Home