NATUURLEXICON


Liesgrasboorder

Phragmatiphila nexa


De Liesgrasboorder Phragmatiphila nexa is een vlinder met een kenmerkende witte “S” op de bruine vleugels.

Deze in Vlaanderen en Nederland zeldzame soort leeft in vochtige zeggenrijke weilanden en bosschages.

Home