NATUURLEXICON


Liggende Asperge

Asparagus officinalis


De Liggende Asperge Asparagus officinalis is te vinden in struwelen op een matig vochtige tot droge, relatief voedselrijke bodem.

De vruchten zijn giftig.


Home