NATUURLEXICON


Lindenius pygmaeus


De wesp Lindenius pygmaueus behoort tot de vleugwespen. Het is een kleine, bijna volledig zwarte wesp met een lengte van 3,5 tot 6 mm.

Het is een vrij zeldzame wesp die van eind mei tot half oktober voorkomt op warme, zandige bodems en windvrije plekken, ook in stedelijk gebied.

Het nest wordt gemaakt in zandwandjes in heidegebieden of in losse, zandige bodems aan de voet van (stedelijke) muren.

De prooien zijn bronswespen, schildwespen, kleine sluipwespen en mieren en soms ook vliegen.


Home