NATUURLEXICON


Lindeschorszwam

Peniophora rufomarginata


De Lindeschorszwam Peniophora rufomarginata is een plaatjesloze vlieszwam met een korstvormig golvend grijs-roze tot blauw-grijs vruchtlichaam met een diameter tot enkele cm.

Deze zwam komt voor op hangende dode lindentakken.


Home