NATUURLEXICON


Loensia fasciata


De luis Loensia fasciata  heeft een lengte van 4 mm die van mei tot augustus voorkomt in hetzelfde milieu als de Houtluis Mesopsocus unipunctatus maar zeldzamer is.

Bij deze soort zijn beide geslachten gevleugeld. De voorvleugels hebben 4 deels verbonden, donkere dwarsbanden en verschillende donkere vlekken.

Home