NATUURLEXICON


Lookmaskerbij

Hylaeus punctulatissimus


De Lookmaskerbij Hylaeus punctulatissimus is een solitaire bij die gespecialiseerd is op Look-soorten Allium species.

Het is een grof en dicht bestippelde, grote maskerbij. De lengte bedraagt 6 tot 8,5 mm. Zowel bij het vrouwtje als bij het mannetje lopen de zijdelingse gezichtsvlekken door tot boven de antenne-inplanting en is de kop relatief smal.

Deze bij wordt van eind mei tot begin september vooral gezien in volkstuinen en moestuinen in het stedelijke gebied of langs spoorwegen. De bij komt ook voor in groeven, op oude muren en dijken, vrijwel steeds in warme, droge en zonnige milieus.

Deze bij verzamelt alleen maar stuifmeel op Prei Allium ampeloprasum, Ui Allium cepa, Sierui Allium giganteum, Kogellook Allium sphaerocephalon (sierplant), Kraailook Allium vineale en Moeslook Allium oleraceum.

De bij nestelt in bestaande holtes zoals holle stengels en gebruikt ook kunstmatige nestgelegenheid in hout (boorgaten van 3 à 4 mm).

  

Home