NATUURLEXICON


Look-zonder-look

Alliaria petiolata


Look-zonder-look Alliaria petiolata bloeit met kleine, witte bloemen van april tot juli. De bloemen hebben 4 in een kruis staande kroonbladeren (kruisbloemigen). De bladeren ruiken bij stukwrijven naar knoflook. Ze zijn hartvormig en licht getand.

Deze plant groeit op een vochtige en voedselrijke bodem op halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen in loofbossen, langs bospaden, langs beken, in houtwallen en duinbossen.

Look-zonder-Look is een stikstofindicator. De plant komt dan ook voor op overbemeste plaatsen.

Vroeger werd deze plant veel in boerentuinen gekweekt.

Deze plant wordt 30 tot 100 cm hoog.

De bloemen worden graag bezocht door bijen en zweefvliegen, maar er treedt toch meestal zelfbestuiving op. De zaadjes zijn bijna zwart gekleurd.

Het is één van de belangrijkste waardplanten van het Oranjetipje Anthocharis cardamines, een algemene dagvlinder. De rupsen en de poppen ziet men door te letten op de afgebeten vruchten.

Het is ook één van de waardplanten van de vlinders Groot Koolwitje Pieris brassicae,  Klein Koolwitje Pieris rapae, Nunvlinder Orthosia gothica en Klein Geaderd Witje Pieris napi.

Home