NATUURLEXICON


Luzernebehangersbij

Megachile rotundata


De Luzernebehangersbij Megachile rotundata is een behangersbij met een lengte van 7 tot 9 mm. Het vrouwtje heeft een witte buikschuier. De onderrand van het kopschild heeft in het midden een kort tweepuntig uitsteeksel. Het mannetje heeft een donkere viltvlek op de zijkant van tergiet 2. Tergieten 3 en 4 zijn zwart behaard en tergieten 5 en 6 zijn wit behaard bij het mannetje.

Deze zeer zeldzame bij komt van begin juni tot begin september voor op zandvlakten, in groeven en in parken. De bij kan ook worden gezien op groendaken.   

Deze bij nestelt solitair; soms in kleine aggregaties, in holle plantenstengels, dakriet, gangen in dood hout, soms in de grond of in nestblokken (bijenhotels). De nesten worden afgesloten door middel van gekauwd plantenmateriaal. Deze bij gebruikt bij de nestbouw stukjes afgesneden blad; soms worden nestcellen gevonden waarbij kleine stukjes plastic werden gebruikt.

Het is een polylectische soort die voorkomt op onder meer lipbloemen, schermbloemen, vlinderbloemen en vetplanten. De bij vertoont een voorkeur voor warme, ruderale terreintjes met veel bloeiende Luzerne Medicago sativa en Honingklaver-soorten Melilotus species.

Home