NATUURLEXICON


Machimus caliginosus


De vlieg Machimus caliginosus is een roofvlieg met een lengte van 20 tot 23 mm. Deze soort heeft een baard met aan de bovenzijde zwarte en aan de onderzijde witte borstels. De haren op het schildje zijn zwart. De zijkanten van de donkere middenstreep lopen evenwijdig tot voorbij de middennaad.

Deze vlieg werd nog niet in Nederland gezien. In Vlaanderen is het een zeer zeldzame soort, die vooral in Limburg voorkomt.

De vlieg komt van juni tot september voor in kruidachtige vegetaties langs bosranden.  

Home