NATUURLEXICON


Stekelbaardroofvlieg

Machimus setibarbus


De Stekelbaardroofvlieg Machimus setibarbus is een roofvlieg met een lengte van 16 tot 27 mm. Deze soort heeft een baard met aan de bovenzijde sterke zwarte borstels en daaronder zachtere witte borstels. De haren op het schildje zijn geelwit.

Deze vlieg is een zeer zeldzame soort die van juni tot eind augustus in Vlaanderen kan worden gezien.


Home