NATUURLEXICON


Macrofauna


De term “macrofauna” wordt gebruikt voor diersoorten die met het blote oog zichtbaar zijn. Men gebruikt deze term voor het dierlijk leven aan te tonen in waterbodems (het benthos).  

De macrofauna bij de ongewervelden wordt aangeduid met de term “macro-invertebraten”; dit zijn de ongewervelden die men duidelijk kan zien. Een libellenlarve bijvoorbeeld wordt gerekend tot de macrofauna. Een Pantoffeldiertje Paramecium species wordt dan tot de microfauna gerekend.

Home