NATUURLEXICON


Maïswortelkever

Diabrotica virgifera


De Maïswortelkever Diabrotica virgifera is sinds het begin van de jaren 2000 bezig met een opmars in Europa. De soort komt oorspronkelijk uit de VS en Mexico en kwam via transport in Zuid-Europa terecht. De kever verspreidde zich zowel op een natuurlijke wijze als via transport. De grens van het mogelijke verspreidingsgebied van deze kever verschuift naar het noorden naarmate de temperatuur verder stijgt. Sinds 2004 is de kever ook al in Nederland gesignaleerd.  

Het is een kever met een lengte van 5 mm. Het lichaam is geelachtig en heeft 3 zwarte strepen over de dekschilden. De kop is altijd zwart en de antennes zijn even lang als het lichaam.

Deze kever kent slechts één generatie per jaar. In de herfst legt de volwassen kever kleine eitjes in de grond. Deze eitjes overwinteren en ontwikkelen zich pas in de volgende lente. Na hun ontluiking dringen ze de wortels van Maïs Zea mays binnen. De larve is 10 tot 18 mm lang.

De larven doorgaan 3 stadia in de wortels. Daarna verlaten ze de wortels om in kleine weke poppen over te gaan. De volwassen kevers komen uit de grond van eind mei tot begin juli. In de herfst, na de eiafleg sterven ze.

Het zijn vooral de larven die schade veroorzaken aan de ondergrondse delen van de Maïs. De kleine larven voeden zich aanvankelijk met de absorberende wortelhaartjes waarna ze, naarmate ze groeien, tunnels en gaten boren in de grootste wortels. Bij een sterke aantasting hebben de verzwakte planten de neiging te gaan liggen, vooral bij neerslag of onweer.

Het opbrengstverlies kan hoog oplopen, vooral op de percelen met continuteelt van Maïs.

Home