NATUURLEXICON


Malvabandspanner

Larentia clavaria


De Malvabandspanner Larentia clavaria is een zeer zeldzame vlinder die behoort tot de spanners.

De vliegtijd is van eind augustus tot begin december.

De rups leeft op Kaasjeskruid-soorten Malva species.  

Home