NATUURLEXICON


Mantelanjer

Petrorhagia prolifera


De Mantelanjer Petrorhagia prolifera is zeldzaam en komt voor op muren en hellingen, ook adventief.

 

Home