NATUURLEXICON


Marasmius collinus


De zwam Marasmius collinus komt als saprotrofe soort voor op graslanden op droge zandbodems in de duinen.

Home