NATUURLEXICON


Meidoorndonsvoetje

Tubaria dispersa


Het Meidoorndonsvoetje Tubaria dispersa  is een plaatjeszwam met een gewelfde tot vlakke lichtbruine hoed met een diameter tot 20 mm.

De wittige steel wordt tot 30 mm lang. Deze zwam komt voor op grof strooisel en humus van Meidoorn-soorten Crataegus species in struwelen, bosranden en loofbossen op kalkhoudend, humeus zand.

Home