NATUURLEXICON


Meidoornrotkelkje

Monilinia johnsoni


Het Meidoornrotkelkje Monilinia johnsoni is een zeldzame beker- tot schotelvormige zakjeszwam met een diameter tot 9 mm met een bruine tot lichtbruine kleur.

Deze zwam is in maart en april te vinden op begraven bessen van Meidoorn-soorten Crataegus species op een kalkhoudende bodem in duinstruwelen en langs bosranden.Home