NATUURLEXICON


Mergel


Mergel is een mengsel van klei en kalk.

Home