NATUURLEXICON


Metamorfose


Gedaanteverwisseling.

De dieren gaan hierbij over van het larvenstadium naar het volwassen of geslachtsrijp individu.

De meeste insecten kennen een volledige gedaanteverwisseling: ei-larve-pop-volwassen insect.

Sommige soorten hebben geen, andere een onvolkomen gedaanteverwisseling.

Ook amfibieën en sommige vissen kennen een metamorfose van larve tot volwassen amfibie.

Home