NATUURLEXICON


Kleine Dwergloper

Microlestes minutulus


De Kleine Dwergloper Microlestes minutulus is een zeldzame loopkever.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 3,1 mm.

Deze kever komt voor op droge heide, op stenig en kort gegraasde terreinen en soms in oude spoorwegbermen met een stenige ondergrond en schaarse vegetatie.

Home