NATUURLEXICON


Microphor crassipes


De vlieg Microphor crassipes  is een dansvlieg. Deze soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen en Nederland.

Deze dansvlieg is een commensaal van spinnen.

Ze steelt vliegjes uit de webben van spinnen. De soort komt voor in zeer vochtige gebieden.

Home