NATUURLEXICON


Microplankton


Alle planktonorganismen die alleen met een microscoop of sterke loep zichtbaar zijn zoals eencellige algen, larven van schaaldieren en weekdieren.

Home