NATUURLEXICON


Mierenkrekel

Myrmecophilus acervorum


De Mierenkrekel Myrmecophilus acervorum is een kleine, vleugelloze, bruingele krekel met 2 heldergele dwarsbanden. De soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Deze krekel plant zich ongeslachtelijk voort; er zijn alleen vrouwtjes bekend.

De krekel leeft in de nesten van verschillende mierensoorten. Hij kan zich ongestoord in het mierennest verplaatsen en wordt door de mieren dankzij geur-imitatie waarschijnlijk als een soortgenoot beschouwd.  

Deze soort kan in een gebied worden geïntroduceerd met grond of bouwmateriaal.

Home