NATUURLEXICON


Mijterwants

Aelia acuminata


De Mijterwants Aelia acuminata, ook Mijterschildwants genoemd, is een schildwants met een lengte tot 9,5 mm. De soort heeft een smal lichaam en een opvallend spitse kop. Deze wants komt in april uit haar overwinteringsverblijf. Ze leeft op grassen en graansoorten. Vroeger was deze soort wel schadelijk op granen.

De eitjes worden in het voorjaar op bladeren gelegd. De nimfen voeden zich met de zaden van verschillende grassen.

De soort overwintert in het volwassen stadium.  

Home