NATUURLEXICON


Milieu


Het milieu is de leefomgeving, waarvan de kwaliteit wordt bepaald door de gezamenlijke biotische en abiotische factoren.

Home