NATUURLEXICON


Roodlijfcicadendoder

Mimesa lutaria


De Roodlijfcicadendoder Mimesa lutaria is een wesp met een lengte van 6 tot 9,5 mm.

Het is een slanke, zwart met rood gekleurde graafwesp. Het vrouwtje heeft een korte achterlijfssteel met een holle bovenkant. Het mannetje heeft ovale geurknobbels op de antennes.

Het is een wesp die van begin mei tot begin september voorkomt in warme bosranden, struwelen, tuinen en parken op zandgronden.

Deze soort nestelt op warme, beschutte plaatsen, vaak in kleine kolonies van een tiental nesten.

De prooien zijn dwergcicaden.      

Als parasiet is de goudwesp Omalus constrictus bekend.

Home