NATUURLEXICON


Mineren


Het knagen van gangen (mijnen) doorheen plantenbladeren.

Home