NATUURLEXICON


Minerotroof


Minerotroof water is grond- of oppervlaktewater waarin mineralen steken.

De soorten mineralen en de hoeveelheid mineralen zal afhankelijk zijn van de weg die het water heeft afgelegd. Wanneer grondwater door een grondlaag loopt die gemakkelijk mineralen afgeeft zal het mineraalrijk zijn.

Het al dan niet aanwezig zijn van mineralen in het water is medebepalend voor het natuurtype. Zo zullen laagvenen die grondwater of oppervlaktewater afhankelijk zijn (minerotrofe natuur) er anders uitzien dan hoogvenen, die enkel van regenwater afhankelijk zijn (ombrotrofe natuur).

Niet alle grondwater is mineraalrijk.  Grondwater dat niet veel mineralen heeft opgenomen noemen we atmoclien grondwater of jonge kwel, dit grondwater lijkt veel op regenwater. Grondwater met hoge concentraties van calcium en bicarbonaat noemen we lithoclien grondwater of oude (diepe) kwel.
Water dat rijk is aan natrium en chloor (het zout in zeewater) noemen we thalassotroof.


Home