NATUURLEXICON


Moerasbasterdwederik

Epilobium palustre


De Moerasbasterdwederik Epilobium palustre bloeit met witte of roze bloemen in juli en augustus. De bladeren zijn lancetvormig.

Deze plant groeit in trilveenmoerassen, moerassen, rietlanden, duinvalleien en sloten met voedselarme bodems.

Home