NATUURLEXICON


Moerasblinker

Heliophanus auratus


De Moerasblinker Heliophanus auratus is een spin, die doorgaans in de buurt van water wordt aangetroffen: in uiterwaarden, vochtige weiden, moerassen met verruigde rietvegetaties en ook wel begroeide stranden.


Home