NATUURLEXICON


Moeraseik

Quercus palustris


De Moeraseik Quercus palustris wordt veel aangeplant als laanboom. De eikels zijn kort en bolvormig. De bladeren zijn diep ingesneden en kleuren in de herfst rood.

De soort is afkomstig uit Noord-Amerika.

 

Home