NATUURLEXICON


Moerasgamander

Teucrium scordium


De Moerasgamander Teucrium scordium komt voor op vochtige, relatief voedselrijke plaatsen langs sloten en in duinpannen.

Deze plant houdt van een wisselende waterstand.  

Home