NATUURLEXICON


Moeraskampoot

Zelotes lutetianus


De Moeraskampoot Zelotes lutetianus (syn. Drassylus lutetianus) is een spin die voorkomt onder stenen in natte, voedselarme graslanden, moerassen en kustgebieden.  

Home