NATUURLEXICON


Moeraskogelspin

Rugathodes instabilis


De Moeraskogelspin Rugathodes instabilis is een spin die voorkomt op lage plantengroei in moerasgebieden met grote Zegge-soorten Carex species.

Home