NATUURLEXICON


Moerasmelkdistel

Sonchus palustris


De Moerasmelkdistel Sonchus palustris is een zeldzame plant van natte, voedselrijke, kleiïge of venige, soms ook zandig-venige standplaatsen langs rivieren en kanalen met zoet tot licht brak water. We vinden deze soort in rietkragen en in zwak brakke polders.

De gele lintbloemen bloeien in hoofdjes van juli tot september. De bladeren zijn lancetvormig of veervormig ingesneden en stekelig getand. De plant bezit een penwortel.

Home