NATUURLEXICON


Moerasmolspin

Robertus arundineti


De Moerasmolspin Robertus arundineti, ook Moerasbodemkogelspin genoemd, komt voor op doorgaans vochtige plekken.

De spin houdt van natte, schrale graslanden in de omgeving van een ruige vegetatie.


Home